Urządzaniem punktów sprzedaży oraz przestrzeni komercyjnych zajmują się obecnie przede wszystkim profesjonaliści. Bardzo ważne jest to, by przestrzeń była efektywna oraz praktyczna, jakkolwiek równolegle