Kraków zwalcza z zatruciem powietrza

Jednym spośród globalnych wyzwań w większości miast w naszym kraju jest infrastruktura drogowa. Nasze miasta nie są dostosowane do tak dużego nasilenia ruchu, jaki pojawił się poprzez wzrost ilości aut na krajowych drogach. Z tego powodu główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju które powinno rozpocząć prawie każde miasto jest inwestycja w transport i komunikację. Drogi i transport miejski to priorytet, który pozwoli polepszyć zadowolenie mieszkańców jak również poprawi całość infrastruktury miasta.

Na tle okolicznych gmin, nowe projekty komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w głosowaniu wypowiedzieli się za metrem, ale przed tym jak metro powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej i drogi potrzeba włożyć sporo środków . Z ważniejszych decyzji finansowych warto podkreślić:
całkowicie elektryczną siatkę autobusową – pierwszą w kraju,
innowacyjne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec kolejowy wraz z centrum handlowym.
Poza tym, w planach Kraków przewiduje budowę przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych między już istniejącymi drogami oraz remonty już powstałych połączeń autobusowych i dróg dojazdowych.
Mieszkańcy napraw nie znoszą – problemy w komunikacji i dojazdach do pracy dają się im we znaki na co dzień. Warto jednak mieć jasność tego, że bez inwestycji infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski opinie
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko kolejne drogi, jak również lepszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie bardziej trwała i odporna. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków potrzebuje dodatkowo wielu remontów i inwestycji, aby poruszało się po mieście wygodnie. Zarówno autem, ale też autobusami. Ale widać jasno, że całość jest na świetnej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.