Mimo, że średni wiek człowieka uległ podniesieniu od okresów naszych babć oraz prababek, to zdrowie pod działaniem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu.